" မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ .. ယခုအခါ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ရှည်များ အပြင် online မှတဆင့် Order မှာယူမှုများပြားပါသဖြင့် ရုံးပိတ်ရက်အတွင်းမှာယူထားသော အော်ဒါများကို ၂၆ ရက်နေ့မှစ၍ အစဉ်လိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ရာ delivery ပိုင်းမှာ ပုံမှန်ရက်များထက် အနည်းငယ်နောက်ကျနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည် "

BRAND & CLIENTS