" မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ .. online မှတဆင့် Order မှာယူမှုများပြားပါသဖြင့် အစိုးရရုံဖွင့်ရက်များတွင် အော်ဒါများကိုအစဉ်လိုက်ပို့ဆောင်ပေးနေရာ delivery ပိုင်းမှာ ပုံမှန်ရက်များထက် အနည်းငယ်နောက်ကျနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည် "

BRAND & CLIENTS